DPH a základ daně z nabytí nemovitých věcí – NEZÁVISLÝ REALITNÍ MAKLÉŘ – DAGMAR BÁČOVÁ

DPH a základ daně z nabytí nemovitých věcí

Ceny rodinných domů rostou rychleji než ceny bytů
Prosinec 17, 2017
Sazby hypoték mohou ke konci roku vzrůst na 3 %
Únor 6, 2018

DPH a základ daně z nabytí nemovitých věcí

  1. 1. 2018

DPH a základ daně z nabytí nemovitých věcí

Dobrá zpráva pro ty, kdo si chce v novém roce udělat radost koupí nemovitosti, jejíž koupě podléhá DPH. Zaplatí méně na dani z nemovitých věcí – Finanční správa přesně měsíc před Štědrým dnem vydala sdělení, ve kterém potvrzuje, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se DPH nezahrnuje.

Dne 24. 11. 2017 zveřejnila Finanční správa České republiky na svých internetových stránkách sdělení, ve kterém potvrdila, že pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí na základě sjednané ceny se do sjednané ceny nezahrnuje případná daň z přidané hodnoty (DPH). Tomu také Finanční správa přizpůsobí svou dosavadní praxi, která byla v některých případech opačná.

Jedná se totiž především o reakci na rozsudky Nejvyššího správního soudu (NSS) z loňského léta, ve kterých NSS dospěl k názoru, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH zahrnout nelze.

Rozsudky se však týkaly pouze starších případů, ve kterých byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí podle tehdy platné legislativy převodce. NSS tak vůbec neřešil případy, ve kterých si podle tehdy platné legislativy mohly smluvní strany ujednat, že poplatníkem daně bude namísto převodce nabyvatel nemovitosti. Proto nebylo ani zřejmé, jestli lze závěry NSS vztahovat i na aktuální právní úpravu, kdy v důsledku novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí je s účinností od 1. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věci vždy právě nabyvatel nemovité věci.

Nově tak bude Finanční správa závěry NSS o nezahrnování DPH do sjednané ceny pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí aplikovat na všechny případy nabytí nemovitostí, a to bez ohledu na to, kdo je poplatníkem daně. Uvedené se samozřejmě týká pouze případů, kdy nabývací hodnotou pro účely stanovení základu daně je sjednaná cena, převodce nemovité věci je plátcem DPH a zároveň sjednaná cena obsahuje DPH. Finanční správa bude tento nový přístup aplikovat na všechna doposud neskončená daňová řízení. V případě již ukončených daňových řízení, kde byla Finanční správou daň vyměřena ze sjednané ceny včetně DPH, mohou poplatníci ve lhůtě pro vyměření daně uplatnit svá práva podáním dodatečného daňové přiznání.

Comments are closed.