Jak se v Evropě regulují hypotéky? – NEZÁVISLÝ REALITNÍ MAKLÉŘ – DAGMAR BÁČOVÁ

Jak se v Evropě regulují hypotéky?

Praha: metr čtvereční nového bytu se nabízí za více než 90 000 Kč
Červen 20, 2017
Povinnost předání průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu nemovitosti
Červen 21, 2017

Jak se v Evropě regulují hypotéky?

20. 6. 2017

Jak se v Evropě regulují hypotéky?

ČNB nedávno rozšířila svá doporučení ohledně poskytování hypoték a v chodu je projednávání zákona, který by české centrální bance umožnil nedávat jen „doporučení“, ale parametry hypotéky závazně regulovat. Společnost Golem Finance, která se zabývá financováním bydlení, zveřejnila přehled, jak se hypoteční trh řídí v zahraničí.

Česká národní banka v souvislosti se zveřejněním zprávy o finanční stabilitě aktualizovala své doporučení bankám ohledně poskytování hypotečních úvěrů. Původní doporučení týkající se limitů LTV (maximum 90 %, hypotéky mezi 80 – 90 % mohou tvořit jen 15 % nově sjednaných úvěrů) rozšířila i o doporučení v oblasti posuzování příjmů žadatele o úvěr. Velikost dluhů klienta by neměla překročit osminásobek ročního čistého příjmu žadatele (ukazatel označovaný jako Debt to Income, čili DTI) a výše měsíčních splátek všech úvěrů by neměla překročit 40 procent jeho příjmu (ukazatel Debt Service to Income, DSTI).

Jak již bylo řečeno, ČNB koriguje trh skrze doporučení, která nejsou právně závazné, ale banky jej více méně dodržují. Tato praxe není v zahraniční nijak neobvyklá. Formu doporučení uplatňuje například Dánsko, Slovinsko nebo Polsko. Ale ve většině zemí jsou hypoteční mantinely vymezené regulátorem právně závazná.

Co se týká parametru LTV, lze limity nastavené ČNB v porovnání s okolními zeměmi  označit jako jedny z mírnějších. V Polsku by v letošním roce mělo dojít k dalšímu snížení limitu maximálního LTV z 85 na 80 %. Osmdesátiprocentní zastropování platí také v Rakousku, kde se však tento limit vztahuje na úvěry poskytované stavebními spořitelnami. Pro klasické hypotéky platí dokonce limit 60 % hodnoty nemovitosti. Rakousko patří mezi země s nejpřísnějšími podmínkami ohledně LTV. Naopak mnohem příznivější podmínky nejen v porovnání s Rakouskem, ale i v porovnání s námi, platí na Slovensku. Zde banky mohou poskytovat dokonce i úvěry nad 90 %, ale jejich celkový podíl na sumě sjednaných úvěrů nesmí překročit 10 % a zároveň platí druhé pravidlo, že úvěry s LTV nad 80 % mohou tvořit maximálně 50 % produkce (od července tato kvóta klesne na 40 %). Kromě Slovenska patří mezi země, kde lze za určitých podmínek dosáhnout na financování celé hodnoty nemovitosti, ještě například Nizozemsko.

V oblasti hodnocení příjmů žadatelů v porovnání s výší úvěrů jsou mezi jednotlivými evropskými zeměmi mnohem výraznější rozdíly než v případě LTV. K posouzení úvěruschopnosti banky využívají mnohem širší škálu ukazatelů, nicméně nejrozšířenějším je princip posuzování celkových splátek úvěrů vůči čistému příjmu žadatele (DSTI). Oproti doporučení ČNB, která preferuje DSTI maximálně na úrovni 40 %, mají v zahraničí banky tento parametr o něco volnější a limit či doporučení DSTI se zde pohybuje okolo 50 % příjmů žadatele.

LTV (loan to income ratio) poměr mezi výší úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti

DTI (debt to income ratio) výše úvěru vůči celkovým čistým ročním příjmům

DSTI (debt service to income ratio) výše měsíčních splátek úvěrů vůči čistému měsíčnímu příjmu.

SF/pb

 

Comments are closed.