Posílení práv SVJ vůči dlužníkům – NEZÁVISLÝ REALITNÍ MAKLÉŘ – DAGMAR BÁČOVÁ

Posílení práv SVJ vůči dlužníkům

Ceny bytů opět rostou
Srpen 23, 2017
Češi kupují nemovitosti v zahraničí
Srpen 23, 2017

Posílení práv SVJ vůči dlužníkům

  1. 8. 2017

Posílení práv SVJ vůči dlužníkům

Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou silnější. Senát schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v domech získají přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidentovi.

Novela se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. V současnosti jsou podle autorů předlohy řádní vlastníci nuceni ručit za závazky těch vlastníků, kteří příspěvky na správu domu nehradí. Jde například o platby za vodné a stočné, teplo, za osvětlení společných prostor a do fondu oprav.

„Pokud dlužník dobrovolně dluh neuhradí a nemá jiný majetek, lze sice přistoupit k výkonu rozhodnutí prodejem jednotky nebo k dražbě, ale ve většině případů na úhradu pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku nezbude nic, protože výtěžek z prodeje jednotky připadne v celém rozsahu zástavnímu věřiteli,“ stojí v důvodové zprávě.

Jako nevymahatelné jsou podle zdůvodnění klasifikovány zhruba dvě třetiny pohledávek. Předloha by měla podle autorů napravit současný stav, kdy poctiví doplácí na nepoctivé.

ČTK

 

Comments are closed.