Každý kdo se pohybuje v byznysu občas potřebuje ověřit si finanční situaci určité osoby nebo firmy. Nemusí se jednat vždy o prodej nemovitosti.
Když pronajímáte byt po babičce a nevíte, zda se nový potenciální nájemník netopí v dluzích? V těchto případech pak hledáte možnost, jak si ověřit “solventnost” dané osoby. Pomocníkem může být Centrální evidence exekucí (CEE).
Ale ověřování exekucí přes CEE nemusí být dostačující.
Co je Centrální evidence exekucí
Centrální evidence exekucí (www.ceecr.cz) je veřejný seznam, který spravuje Exekutorská komora České republiky (www.ekcr.cz). Legislativní základ této evidence najdeme ve Vyhlášce o centrální evidenci exekucí č. 329/2008 Sb. a dále pak v Zákoně o soudních exekutorech 120/2001 Sb. v §125.
Důležité je si uvědomit, že jak již z názvu vyplývá je CEE místem, kam se zapisují exekuce, jejich zahájení, ukončení, výše exekuce apod. Nicméně pokud má daná osoba dluhy, které jsou doposud ve fázi předexekuční (žaloba u soudu, směnka atd.), v evidenci je nezjistíte.
Navíc exekutoři vkládají informace do CEE až v momentě zapsání doložky o provedení exekuce. Tedy exekuce se v evidenci objeví s určitým zpožděním.
Co lze z CEE zjistit
Z evidence Exekutorské komory je možné zjistit, zda je proti konkrétní fyzické nebo právnické osobě exekuce vedena. Stačí znát jméno a příjmení hledané osoby a datum narození. U právnických osob musíte znát kromě názvu také IČ. Je možné zjistit i výši konkrétní exekuce.
POZOR! V této evidenci je uvedena pouze výše vymáhané částky, ale bez započtení nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Bude-li tedy dluh v řádech nízkých tisíců, mohou být další náklady i vyšší než vymáhaná částka. Přesnou částku je možné získat pouze od exekutora, který exekuci vymáhá, ale tam se již neobejdete bez ověřené plné moci od prověřované osoby.
Kdy a jak využít výpis z CEE
Nahlédnout do Centrální evidence exekucí se vyplatí v různých obchodních situacích, při prodeji či nákupu nemovitostí nebo při řešení pracovně-právních vztahů.
Jak výpis získat a za kolik
Pro jednorázové nebo spíše náhodné nahlížení do Centrální evidence exekucí je ideální navštívit přímo stránky www.ceecr.cz a zde je možné i bez registrace za částku 60,- Kč včetně DPH takový výpis pořídit. Nezapomeňte na to, že platba 60,- Kč je za každý dotaz, takže pokud hledané osoba v CEE exekuci nemá, zaplatíte za tuto informaci také.

Kontaktní údaje

Provozovatel webu

Dagmar Báčová, IČ 88259366

E-mail

Phone

+420 725 293 246

Pobočky

Česká 235/36, Kutná Hora
Sokolovská 428/130, Praha 8

Spojte se se mnou